Можете ли да отпечатате лого върху горната част на бариерата?

2020-07-22

  • QR