Светлоотразителен Led Road Stud

2021-09-24

Отражателният шип според материала може да бъде разделен на: един, лят алуминиев шип; Две, пластмасов шип; Три, керамичен шип

; Четири, пирони от стъклена крушка; Пет, отразяваща игла (21 мъниста и 43 мъниста, могат да се комбинират в лят алуминий и пластмасова игла вътре)

Според функцията може да се раздели на: един, обикновен шип; Две, соларен шип, три, тунелен кабел шип; Четири, безжичен шип.

Според броя на отразяващата повърхност може да се раздели на: едностранен нокът и двустранен нокът.

При липса на специални обстоятелства отразяващият шип се отнася до обикновения шип.

  • QR