Road Stud

2021-07-07

Ние казваме, че скокът се отнася главно за шипа на магистралата. Нарича се още повдигнат пътепоказател. Това е един вид съоръжение за безопасност на движението. Инсталира се главно в средата на линията на пътната маркировка или в средата на двойната жълта линия и напомня на водача да кара според лентата чрез обратно отразяване.

Спецификацията на шипа обикновено е 100 мм * 100 мм * 20 мм, височината не е повече от 25 мм. Има разнообразие от рефлектори, отразяващи перли, LED светлина, отразяващо фолио и т.н.

Според материала могат да бъдат разделени на: а, лят алуминиев шип; Две, пластмасов шип; Три, керамичен шип; Четири, шип от стъклена топка; Пет, светлоотразителни мъниста шип (21 мъниста и 43 мъниста, могат да бъдат включени в лятия алуминий и пластмасов шип вътре)

Според функцията могат да бъдат разделени на: един, обикновен шип; Две, соларен шип, три, тунелен кабел шип; Четири, безжичен шип.

Според броя на отразяващата повърхност могат да бъдат разделени на: едностранни шипове и двустранни шипове.

При липса на специални обстоятелства светлоотразителните шипове се отнасят за обикновени шипове.

  • QR